En ytterligare anledning att laga mat hemma: En ny studie har visat att att äta ute även en gång i veckan kan leda till högre blodtryck.

Enligt Science Daily jämförde forskare från Duke-NUS Graduate Medical School Singapore hälsodata som blodtryck och kroppsmassindex med livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet och antalet måltider som ätits ut. De samlade data från 501 universitetsstuderande i åldern 18 till 40 för att bestämma en association med högt blodtryck, AKA högt blodtryck.

Cirka 27% hade "prehypertension" eller något förhöjt blodtryck, vilket studien var kopplad till att äta ute. Även en extra måltid ut ökar oddsen för pre-hypertension med 6%. Totalt åt 38% mer än 12 måltider ut per vecka.Könsfördelningen för pre-hypertension var långt mer vanlig hos män (49%) än hos kvinnor (9%). Över könen var de med prehypertension mer benägna att delta i ohälsosamma livsstilsval som orsakar högt blodtryck i första hand: att äta ute, låga fysiska aktivitetsnivåer och röka.

Den ledande forskaren på studien sa att det är viktigt att livsstilsfaktorer beaktas vid studier av högt blodtryck. Hennes forskning är en påminnelse om att vara medveten om salt och kaloriinnehåll när man äter ute - och att om du verkligen vill veta vad som är i din mat, måste du laga mat hemma.

Allvarliga konsekvenser av D-vitaminbrist - så mycket behöver du äta - Malou Efter tio (TV4) (December 2021).