Varför måste allt vara så svårt? Du kanske frågar dig själv den här frågan hela tiden efter din senaste resa till bilmekaniker eller när du får ytterligare en faktura som förfaller alltför snart. Fast det är lätt att berätta för dig själv om att livet är för svårt, har du ett mycket bättre alternativ : Omhygga svårigheten och hitta positiviteten i den. Nedan finns tre sätt att se uppsidan av livets nackdelar. 1. Dagliga utmaningar kan göra dig starkare och mer motståndskraftig. För många människor, kronisk stress och ångest härrör inte från en stor traumatisk händelse. Istället kan det vara de små dagliga irritationerna som chipar bort på din sanity, bit för bit. Men du kan välja att tro att livets dagliga utmaningar gör dig starkare.

Varför göra livet så svårt? Lyssna! (Juli 2020).