Forskare vid University of Cambridge tror att känslan av att du har en lägre social status kan ha en adaptiv kvalitet som påverkar hur du uppfattar den fysiska världen. De undersökte volontärerna för att ta reda på hur mycket social makt de kände att de hade, då bad dom att gissa vikten på olika lådor. De som kände sig mindre kraftfulla tyckte att lådorna var mycket tyngre än de som kände sig kraftigare gjorde. Även om en svag, underdanig kroppsställning ledde till överskattningar av vikt kontra att ta på sig en dominerande maktposition. Studieförfattarna anser att uppfattningen förändras kan skydda oss från att ta på sig mer än vi kan hantera, vilket leder oss att utöva mer försiktighet och att bevara våra egna resurser.What is Concrete? (September 2021).