Hur viktigt är pengar till dig? Det svaret betyder mycket för ditt förhållande.

I en studie av 1 734 gifta par sa de som i så många ord "Jag bryr mig inte för mycket för pengar" var helt rätt att pengar inte kan köpa dem kärlek - eller åtminstone ett stabilt, lyckligt äktenskap. Dessa icke-materialistiska par gjorde ungefär 10-15 procent högre på flera mått av relationskvalitet än deras materialistiska motsvarigheter.
KOLUMN: Sanningen om pengar och lycka
Det visar sig att de materialistiska par som medgav att de älskade pengar hade fler slagsmål över det - även om de var bättre ekonomiskt. Att ha två materialistiska personer i förhållandet var betydligt sämre för förhållandet kvalitet än att ha bara en materialistisk partner.
Pengar-hungriga par hade mer sannolikhet att få dålig kommunikation och konfliktlösning, liksom låg responsivitet mot varandra. Varför? Förutom kampar över pengar föreslår författaren Jason Carroll att partnerna kan ägna mer tid på att fokusera på ägodelar än förhållandet i sig.
Lyckligtvis finns det praktiska sätt att minska materialismen i ditt förhållande. Tacksamhet är förknippad med välbefinnande, och en del undersökningar visar en koppling mellan tacksamhet och mindre materialism.

Revealing the True Donald Trump: A Devastating Indictment of His Business & Life (2016) (Juli 2020).