Ingen ser fram emot att bli äldre, men kanske borde vi! Visste du att ju äldre vi blir, desto gladare blir vi 1 ? Även om det kan vara nedslående att se annorlunda ut och känna sig mindre kraftfullt än du en gång gjorde, ta tröst i det faktum att dina senare år kan vara några av de lyckligaste i ditt liv ; de kanske inte är vad du förväntar dig att vara! Forskning visar att unga människor associerar lycka med spänning medan äldre människor kopplar samman det med lugn 2 . Det här är den fråga som många unga kämpar med: de antar att lycka är spänning, när det i själva verket bara är ett sätt att uppleva det. Förutom att äldre människor inte verkar ha många spänningar i deras dagliga liv, menar att de inte är lyckliga.

Åldrande (Juli 2020).