För långsiktig vikthantering, som anger ett specifikt mål att "förlora 5 pounds", visar forskning, är en mindre effektiv strategi för fortsatt strävan efter viktminskning än att ge dig lite utrymme, till exempel "förlora 3 till 8 pund". Forskare hänvisar till till den senare strategin som ett högt lågt mål, eller ett som kännetecknas av en rad möjligheter till framgång, från lätt uppnåelig till utmanande. Individer som arbetar med låga nivåer "uppfattar dessa mål som både uppnåeliga och utmanande, vilket är nödvändigt för att människor ska uppleva en känsla av prestation", säger Maura Scott, Ph.D., en biträdande professor i marknadsföring vid Florida State University. "Det är den känslan av prestation som uppstår som gör att människor vill fortsätta."

Hur jag håller mig motiverad | Kroppsvikt | Vägen tillbaka EP 29 (December 2021).