Depression är inte en börda som någon borde känna att de bär ensamma. Men en ny studie visar att även om amerikanerna ser psykisk och fysisk hälsa lika viktigt anser endast en tredjedel att mentalvården är tillgänglig och kostnadsfaktorn är avskräckande för 40 procent av de undersökta individerna.

Och även om 47 procent av deltagarna kände att de hade upplevt ett psykiskt tillstånd, sökte endast 38 procent av behandlingen. Dessutom hade 55 procent påverkats av självmord på något sätt.

Undersökningen avslöjade också att medelålders till äldre vita män drabbas hårdare av obehandlade psykiska hälsoförhållanden, eftersom de var mer benägna att dölja självmordstankar från människor. Men på ett positivt sätt är unga amerikaner (18-34) sannolikt att se på att söka psykisk behandling som ett tecken på styrka.Depression, the secret we share | Andrew Solomon (Juli 2020).